Ny bok och hemsida till Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Finansiärer växer sällan på träd. 

Däremot händer det att de livnärt sig på träd och vill att avkastningen från deras ansträngningar ska återinföras i kretsloppet. Så var fallet med MP bolagens grundare Werner von Seydlitz, vars stiftelse idag finansierar en lång rad forsknings- och utbildningsprojekt. En nypublicerad bok och hemsida, wernerstiftelser.se, lyfter vi fram några av democh uppmuntrar fler att söka projektanslag. 

Vi valde att dela upp boken i stiftelsens tre olika fokusområden; Mjölkproduktion, djur- och foderhållning, Skolan på gården och Skogsvård och skogsbruk. För varje fokusområde intervjuade vi projekttagare som fått stöd för sin forskning och utbildning och som kommit långt eller är färdiga med sina projekt. Intressant läsning även för oss som inte alls är insatta i ämnet.

Bokens första kapitel berättar den spännande historien om Werner von Seydlitz (1927-2016) och hans liv som stavades företagsamhet. Verkstadsindustri, skog och mjölkproduktion låg honom särskilt varmt om hjärtat. Werner von Seydlitz kom, då 18 år, till Sverige med två tomma händer 1949. 1953 startade han sitt eget företag, som växte och blev till miljardvärden.

Produktion Lindqwist Kommunikationsbyrå, texter Lotta Fischerström

Bläddra i boken

Följ oss: