Intellekt, framtidstro, pet och falskhet – gult har många sidor

Här får du vet allt, nästan, om färgernas betydelse.
https://online.flippingbook.com/view/456186/14/#zoom=z

Följ oss: