Evolve!

”Evolve – Logistikutveckling i Jönköpingsregionen”  är ett treårigt utvecklingsprojekt som vänder sig till logistikföretag och logistikintensiv verksamhet i Jönköpingsregionen – till exempel transportföretag, järnvägsföretag, tillverkningsindustri, lagerverksamhet och entreprenadföretag.

Vi fick uppdraget att ta fram namn, logga och marknadsmaterial.

Följ oss: