Lindqwist är ett familjeföretag i reklambranschen. Det är inte så vanligt. Men vi har hittat ett sätt att kombinera det nära, engagerade och personliga i våra kundrelationer med den kompetens och fullservice som du förväntar dig av den stora reklambyrån. Vi samarbetar med några av Jönköpingsregionens främsta fotografer, stylister och skribenter.

 

Byrån grundades redan 1986 och köptes kort därefter av Haidi och Bosse Lindqwist. Det betyder att vi har nästan 30 års erfarenhet av kreativ och resultatinriktad marknadskommunikation. Kunskap, engagemang och tydlighet är vårt rättesnöre som också ger frihet att tänka utanför ramarna och hitta nya vägar för din marknadsföring.

 

Lindqwists kunder kommunicerar inom både Business to Business och Business to Consumer. När vi själva summerar våra uppdrag så är det antalet jobb för tillverkningsindustrin, skogsindustrin och inredningsbranschen som sticker ut. Vi har också blivit kända för att producera gedigna kundtidningar med högt läsvärde och välgjord form.

KUNDER

 • Sydved AB
  Krösatågen/Jönköpings Länstrafik
  Nässjö kommun
  Nevotex
  Stora Enso Skog
  Martela
 • Morgana
  Handelsbanken Skog och lantbruk
  Svensk Tågkraft
  Nässjö Näringsliv AB
  Söderhamn Eriksson
  Nyhems Färghus
  UNHCR – FN:s flyktingorgan

Vi är medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer och har
ARU-kompetens. ARU står för Ansvarig Reklamutgivare och är en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena inom marknadskommunikation – en trygghet för våra kunder!

 

UTMÄRKELSER

Svenska Publishing-Priset 1991
(Juryns stora pris)
Svenska Publishing-Priset 2008
Postens Guldlåda 2007
(1:a pris ODR)