Intellekt, framtidstro, pest och falskhet – gult har många sidor

omslagsbild

Här får du vet allt, nästan, om färgernas betydelse.

https://online.flippingbook.com/view/456186/14/#zoom=z