Söderhamn Eriksson

Söderhamn Eriksson utvecklar och tillverkar sågverkslösningar med spetskompetens inom sågning och barkning. Företaget är viktig del av den svenska skogsförädlingsindustrin och har ett gott renommé över hela världen.

she-case1