Söderhamn Eriksson 150 år!

Söderhamn Eriksson utvecklar och tillverkar sågverkslösningar med spetskompetens inom sågning och barkning. Företaget, som i år firar 150 år, är en viktig del av den svenska skogsförädlingsindustrin och har ett gott renommé över hela världen.

1

2

3

4