Krösatågen

Krösatågen växer. I slutet av 2013 startade trafiken i Krösatåg Sydost som omfattar Växjö-Hässleholm och Emmaboda-Karlskrona. Med anledning av detta har Krösatågen förstärkt sin flotta med fler tåg och vagnar. Dessa rustas löpande till toppskick på verkstad i Motala, och Lindqwist står för inre och yttre profilering. Tågen som ännu inte dekorerats har försetts med ”interimdekaler” med information om vad som komma skall, och de nya tågen har inretts med illustrationer och budskap. Bland annat berättas om de personer som gett namn åt tågen.

 

krösacase