Skatterna i skogen för Stora Enso

Skogen rymmer många skatter. Inte minst ur statlig synpunkt. Som skogsägare har man otaliga skatter och regler att förhålla sig till, och varje år ger skogsbolaget Stora Enso ut en skatteguide som stöd till sina leverantörer. Lindqwist har formgett ”Skatterna i skogen” som är ett årligen återkommande uppdrag.