Lingonet. Nu med ännu mer bär!

När Krösatåget Sydost mellan Växjö-Hässleholm och Emmaboda-Karlskrona invigdes, hälsades ytterligare två länstrafikbolag välkomna i Krösatågsfamiljen. Ombordtidningen Lingonet har därmed växt till innehållet och omfattar numera också spännande läsning från Skåne och Blekinge. Läs tidningen här.