Lindqwist + FN

omslagsbild

UNHCR är FNs flyktingorgan som skyddar människor som tvingas fly undan krig, konflikter och förföljelser. Hela två gånger har UNHCR fått Nobels fredspris – 1954 och 1981. Verksamheten kräver en mycket välordnad och strukturerad organisation och innebär, ofta i brist på datorkraft och teknisk utrustning, en hel del pappershantering. Lindqwist är leverantör till UNHCR sedan mer än 20 år.
Vi ansvarar för layout, tryck och leverans till UNHCRs enheter runtom i världen och har därmed en omfattande erfarenhet av att delta i internationella upphandlingar. Ett arbete som vi utför med stolthet!